Protokoll

NÄRS

FIBER

EKONOMISK FÖRENING

PROTOKOLL


2013-11-26 Konstituerande möte


2013-11-26 Styrelsemöte


2014-01-09 Styrelsemöte


2014-01-23 Styrelsemöte


2014-02-13 Styrelsemöte


2014-03-06 Styrelsemöte


2014-03-26 Styrelsemöte


2014-04-09 Styrelsemöte


2014-04-29 Styrelsemöte


2014-05-20 Styrelsemöte


2014-05-27 Årsmöte


2014-05-27 Styrelsemöte Konstituerande


2014-06-04 Styrelsemöte


2014-06-17 Styrelsemöte


2014-07-01 Styrelsemöte


2014-09-22 Byggmöte


2014-09-24 Styrelsemöte


2015-01-15 Styrelsemöte


2015-03-05 Styrelsemöte


2015-06-30 Årsmöte


2016-04-26 Styrelsemöte


2016-05-25 Årsmöte


2017-05-17 Årsmöte