Hem

NÄRS

FIBER

EKONOMISK FÖRENING


Välkommen till narsfiber.se!

Alla frågor rörande nätet hänvisas till Telia kundtjänst.


NYHETER

Försäljningen av nätet till Telia är nu klar. Vi kommer nu att inleda arbetet med likvidering av föreningen, detta kommer att informeras om på extra stämma i början av 2020.
Våra samarbetspartners